NL
Toegevoegd aan Mijn favorieten

House of Talents is a Great Place To Work

Tijdens de Best Workplaces award show, georganiseerd door het Great Place to Work© Institute, in samenwerking met partners Vlerick Business School en Jobat Media/ Mark Magazine, werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. Het Kortrijkse House of Talents (H.O.T.) werd opgenomen in de selecte lijst met tien beste werkgevers van Vlaanderen. Het behaalde een negende plaats, en uitmuntend resultaat voor een eerste deelname. “Het bewijs meteen dat onze formule –niche aanpak in de HR gekoppeld aan positivisme- de juiste weg is,” zegt CEO Steve Rousseau. “Deze erkenning van buitenaf geeft ons een push om op de ingeslagen weg verder te gaan.”


Wat is House of Talents?

House of Talents werd in 2008 opgericht door Steve Rousseau. House of Talents profileert zich als een nichegroep op de arbeidsmarkt. Het bedrijf gaat systematisch op zoek naar sectoren met knelpuntberoepen en vult die vacatures met grote efficiëntie in. Onder de juridische koepelmaatschappij ressorteren liefst 8 HR dienstverlenende bedrijven: Sales Talents, Care Talents, Financial Talents, Executive Talents, HR Talents, BTS Food, BTS Home en Next-ICT.


Wat maakt House of Talents anders?

Een combinatie van:

  • attitude
  • een warme band met de medewerkers
  • een correcte verloning
  • focus op high en young potentials

“Alles heeft te maken met een no nonsense mentaliteit en attitude,” zegt CEO Steve Rousseau. “Dit mag geen loze slogan zijn maar een gedragsstijl bij elke werknemer. Attitude vergt inzet, enthousiasme, drive, fun en engagement. Om het met een wiskundige formule te zeggen: SUCCES = TALENT x INZET x ENTHOUSIASME x  DRIVE x FUN  x ENGAGEMENT.” Met het "Success is an attitude"-verhaal, zorgt H.O.T. ervoor dat iedereen het DNA van het bedrijf krijgt ingeprent. “Wij zijn één grote HOT-familie,” zegt Steve Rousseau met een knipoog. “Feit is dat iedereen in zijn of haar job met dezelfde waarden invult.

House of Talents profileert zich in de HR-markt ook door de warme band met zijn eigen medewerkers. “Wij zijn fier op onze medewerkers en de medewerkers zijn op hun beurt fier op de organisatie,” zegt CEO Steve Rousseau.

House of Talents is ook “hot” omdat het succes koppelt aan een correcte verloning. Succes wordt beloond op verschillende niveaus: commissie op individueel resultaat, een bonus op teamresultaat en een bonus op groepsresultaat. Daarnaast zijn er initiatieven zoals cadeaus, een groepsreis, en personeelsfeesten.

House of Talents maakte een duidelijke strategische keuze door te focussen op zowel high als op young potentials. Human capital is in de dienstensector van cruciaal belang. H.O.T. bestendigt zijn groei via 22 nieuwe aanwervingen, allemaal high potentials waaronder ook één derde young potentials. Een opleidingsprogramma in combinatie met een stageparcours van verschillende weken “on the spot” zorgen ervoor dat deze jonge talenten klaargestoomd worden voor een autonome rol als consultant. Nieuwkomers worden ook individueel begeleid.
______________________________________________________________________________

Over het event Great Place To Work

“Welke criteria hanteert Great Place To Work bij het samenstellen van hun lijsten?”

“Het belangrijkste criterium voor opname in een lijst is of de medewerkers van een organisatie zelf zeggen dat hun organisatie een "Great Place to Work®" is. Twee derde van de totale score van elke organisatie is gebaseerd op de antwoorden van medewerkers tijdens een willekeurig verspreide medewerkers enquête, die anoniem wordt ingevuld, onder alle medewerkers van een organisatie of waarbij een representatieve steekproef wordt genomen van de populatie van een organisatie. Het resterende derde is gebaseerd op onze evaluatie en analyse van de programma’s en praktijken van de organisatie op het gebied van Goed Werkgeverschap en een mensgerichte bedrijfsvoering in vergelijking met andere organisaties en Best Workplaces.

Wij voeren verschillende audits uit op de gegevens die wij ontvangen om er zeker van te zijn dat deze gegevens nauwkeurig zijn en wij diskwalificeren organisaties als blijkt dat enquêtes niet willekeurig zijn verspreid of als er druk wordt uitgeoefend om op een bepaalde wijze te antwoorden. Het is absoluut essentieel voor de integriteit van onze evaluaties dat wij waarborgen dat wij de gegevens nauwkeurig ontvangen en wij moedigen u aan contact met ons op te nemen als u redenen hebt om aan te nemen dat dit niet het geval is. Wij kunnen dan naar uw organisatie gaan om dit nader te onderzoeken. Als u over aanvullende informatie beschikt die volgens u belangrijk genoeg is om onder onze aandacht te brengen, kunt u contact met ons opnemen.”

Publicatie datum: 16 maart 2016